Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft - viktiga ingredienser i vårt väder!

Skapad 2016-01-13 15:15 i Årstadskolan Falkenberg
Ett arbete om vatten, luft och dess egenskaper.
Grundskola 4 – 5 Fysik Kemi
Du kommer att arbeta med vattnets faser, fasövergångar, egenskaper och det eviga kretsloppet (kanske är det vatten du dricker, just det vatten dinosaurierna drack). Luftens egenskaper, lufttryck och hur det blir väder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla kunskaper om fysikaliska och kemiska sammanhang, för att öka nyfikenhet på och intresse för att undersöka.

Utveckla möjligheten att söka svar på frågor med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Utveckla förmågan att samtala om resultat och slutsatser.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

 • hur du genomför systematiska undersökningar
 • hur du formulerar egna frågeställningar, resultat och slutsatser
 • hur och om du använder fysikens och kemins begrepp

Detta kommer jag att göra i det dagliga arbetet, genom samtal, diskussioner och i dialog med dig. Samt genom att ta del av dina dokumentationer.

Undervisning och arbetsformer

Du ska inom detta arbetsområdet:

 • titta på filmer som visar vattnets eviga kretslopp, olika faser, luftens egenskaper och hur väder bildas
 • genomföra undersökningar och dokumentera på vetenskapligt sätt, både på lektioner och hemma
 • läsa och dokumentera för egen skull, samt för utveckling och förståelse av för arbetet relevanta begrepp
 • arbeta enskilt, i par och i grupp
 • samtala om och diskutera kring frågeställningar som kommer upp
 • komma i kontakt med nya begrepp och kunna använda dem

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: