Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grytets språkstimulering

Skapad 2016-01-13 15:23 i Förskolan Logården Östhammar
En planering för medveten språkstimulering för barn 1-3 år
Förskola

För att barnen ska få en möjlighet att utveckla språket så vill vi med hjälp av ord, bilder och böcker underlätta för språkinlärningen.

Innehåll

Planering

Metoder: Samling, sagor och det dagliga samtalet.

Samling: Under samlingen använder vi sång och musik för att stimulera barnens språkinlärning. Vi använder oss av sånger som barnen tycker om och upprepar dem ofta så att barnen har möjlighet att ta till sig av innehållet och budskapet.

Sagostund: En dag i veckan har vi en sagostund för barnen. Då får de barn som är intresserade lyssna på sagor och exponeras för både bild och text. Böckerna väljs ut av både barnen och pedagogerna, då vi vill ge barnen inflytande samtidigt som vi kan visa barnen nya och intressanta böcker.

Dagliga samtal: På ett medvetet sätt prata med barnen. Benämna det vi gör/ser/saker/känslor m.m. Är med i barnens lek och stöttar upp barnet då språket inte räcker hela vägen.

Utvärdering:
Sker vid varje avdelningsmöte. Vad ser vi? Behöver vi ändra på något? osv.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: