Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Händelsebok år 3

Skapad 2016-01-13 15:37 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Skriva en berättelse med tydlig början händelse och slut. I berättelsens början ska det finnas både personbeskrivning och miljöbeskrivning.
Grundskola 3 Svenska
Utifrån kunskapskravet i svenska "Skriva en berättelse med tydlig början händelse och slut" ska du få skriva en händelsebok på fyra sidor. Innehållet bestämmer du själv, men du ska följa den arbetsstruktur som händelseboksarbetet bygger på.

De förmågor som tränas i svenska under arbetets gång är att kunna uttrycka dig när du skriver, att anpassa ditt språk till det budskap du vill förmedla samt använda regler för hur man skriver.

Du kommer även under arbetets gång träna på att själv bedöma din text, både språkmässigt och innehållsmässigt.

Innehåll

Skrivprocessen

Att skriva en händelsebok innebär att man på fyra sidor skriver en berättelse med en tydlig början på den första sidan, ett tydligt händelseförlopp som utvecklas på den andra och tredje sidan. Här ingår någon form av ett problem. På händelsebokens fjärde sida knyts berättelsen ihop och handlingen avslutas och problemet får en lösning.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Självbedömning

Under skrivprocessen ska du efter varje skrivande sida läsa igenom din text. Du ska undersöka hur du använt ditt språk när du bygger meningar, dina kunskaper om stavningsregler samt se om din berättelse har ett sammanhållen handling, den röda tråden. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: