Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter och läsförståelse

Skapad 2016-01-13 15:39 i Elinebergsskolan Helsingborg
Under vecka 2-7 kommer vi att arbeta med olika instruerande texter. Vi kommer också arbeta med läsförståelse. Vad står direkt i texten, vad står mellan raderna och vad står bortom raderna? (Olika strategier och svårighetsgrader)
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

-lära sig strategier för att både läsa och skriva en instruerande text

- använda språkliga drag som är typiska för den instruerande texten och dess uppbyggnad och innehåll. (rubrik, material, arbetsgång och verbet i tidsformen imperativ mm)

- lässtrategier för olika texttyper samt lära sig urskilja deras budskap, både sådant som står direkt uttalat och sådant som står mellan raderna

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

- öva på de olika lässtrategierna, t ex spågumman, detektiven, reportern m fl

- lärarledda instruktioner där du ska anteckna det viktiga i din sv-skrivbok

- EPA-diskussioner, dvs du börjar fundera Ensam, sedan i Par och till sist hjälps vi Alla åt

- tittar på exempeltexter från genren instruerande texter

- bildstöd till instruerande texter

- eget skrivande av en instruerande text

DETTA SKA BEDÖMAS...

Instruerande text:

-syftet, innehållet och strukturen på din instruerande text

- hur de språkliga dragen i din text används och följer normen för hur man skriver instruerande texter

 

Läsförståelse

- att du förstår budskapet i olika typer av texter och att du kan koppla det lästa till egna erfarenheter

- att du kan läsa på/mellan/bortom raderna

- att du kan återberätta en läst text och på så vis uppvisa förståelse för det du läst

 

Eleverna får ut en förtydligande matris som vi kommer att bedöma deras kunskaper utifrån.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: