Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelselek i lekhallen

Skapad 2016-01-13 15:58 i Förskolan Logården Östhammar
Planering för användandet av lekhallen
Förskola
...

Innehåll

Mål och syfte

Vi kommer använda oss av förskolans lekhall för lek och rörelseaktivteter. Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka den nya miljön och föremålen som finns där, utveckla sin kropps- och rumsuppfattning samt matematiska begrepp som lägesord och riktning. Vi vill även erbjudan barnen en möjlighet att arbeta med sin samarbetsförmåga samt nyfikenhet och lust att lära.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Metod

Vi kommer introducera barnen till utrymmet och alltefter de bli bekväma kommer vi ta fram utrustning och material för att ge barnen en spännande miljö som lockar till lek och lärande.

Vi kommer undertiden barnen leker kommer vi pedagoger vara närvarande i barnens lek och benämna ord och begrepp samt upprepa dessa varje gång. Exempel på sådana ord kan vara under, över, bredvid, genom osv.

Dokumentation

Vi dokumenterar under aktiviteten med hjälpa av lärplattan där vi fotografterar och filmar. Delar av materialet kommer sedan lägga ut på unikum.

 

Utvärdering och analys

Hur blev det? Nådde vi målen? Hur ska vi utveckla aktiviteten för att ge barnen mer möjlighet för lärande?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: