Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklära

Skapad 2016-01-13 16:20 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 3 Svenska

Vi kommer att arbeta med språket på olika sätt. Att utveckla din ordkunskap och träna på skrivregler och stavningsregler. Vi kommer också att lära oss de vanligaste ordklasserna.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

Stava enkla ord korrekt.

Sätta ut rätt skiljetecken.

Förklara ordklasserna substantiv, verb och adjektiv.

Forma bokstäverna läsligt.

Alfabetisk ordning.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: