Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och information åk 5 ht-15

Skapad 2016-01-13 16:36 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 5 Samhällskunskap
Kommunikation och information, vad handlar det om?Jo, det handlar om hur vi delar våra tankar, känslor och åsikter med varandra. Vi får också lära oss om TV, radio, tidningar och internet, det vi kallar massmedia. Är allt sant som vi läser och hör? Hur är det med reklam och dess påverkan?

Innehåll

Visa lärande:

Genom att:

Delta aktivt i diskussioner om tex. massmedia och reklam.

Göra en faktasökning och fundera över källans användbarhet.

Skriva en egen tidningsartikel om vad som hände Fanny vid Hundspannstävlingen i USA. Kamratbedömning samt förbättring av din text vid behov.

Mål och bedömning:

Du kommer att få göra en faktasökning på Internet där du utifrån några frågor ska resonera kring källornas användbarhet.

I muntliga diskussioner ska du resonera kring hur reklam påverkar och hur olika könsroller framställs i olika sammanhang.

Ditt sätt att beskriva olika begrepp inom området.

I muntliga diskussioner resonera kring massmedias inverkan på en demokrati.

Områdesbeskrivning

Vi kommer att läsa texter, titta på film, studera reklam, diskutera och arbeta med skriftliga uppgifter både i grupp och individuellt.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser

Sh
matris för arbetsområdet reklam, media och källkritik

är på väg mot grundläggande kunskaper
nivå 1 grundläggande kunskaper
nivå 2
nivå 3
Fakta
Förstår innebörden av och kan använda/skilja på begrepp och uttryck som har med media, reklam och källkritik att göra ( t.ex. massmedia, sociala medier, budskap, källa, källkritisk, tryckfrihet, yttrandefrihet, kommersiellt.
fakta
Har kunskaper om hur en tidning är uppbyggd, dvs vilka olika delar som ingår i en dagstidning och hur en tidningsartikel är uppbyggd. Känner till lagar som styr massmedia
Förståelse/analys
Förstår skillnaden mellan reklam och information, reklams påverkan, hur pojkar respektive flickor framställs i reklam,
Analys
. Kan ta ställning till sociala medier t.ex Facebook, Instagram och till reklam. Kan resonera om för-och nackdelar med reklam.
.
Analys
Kan förklara varför källkritik är viktigt. Kan ta ställning till om en källa är trovärdig.
Förståelse/analys
Förstår hur reklam- och nyhetsbilder är utformade och vilket budskap de förmedlar. Kan välja en målgrupp utifrån en reklamprodukt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: