Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk 5, materialens egenskaper

Skapad 2016-01-13 16:50 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 5 Teknik
...

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

Syftet är att eleverna ska träna på att göra ritningar och skapa konkreta konstruktioner utifrån sina idéer och kunskaper om materialens egenskaper. Syftet är vidare att öka kunskaperna om hur våra val påverkar miljön. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Konkretisering av kunskapskraven

 • Känna till för- och nackdelar hos några vanliga byggmaterial samt hur de framställs:
  • Trä
  • Glas
  • Betong
  • Tegel
  • Lera
 • Känna till materialet i förpackningar vi har omkring oss.
  • För- och nackdelar
  • Hur tillverkas materialet
 • Kunna göra enkla ritningar i olika vyer, sätta ut mått och ange material.
 • Skissa/tillverka en egen förpackning av återvunnet material.

Uppgifter

 • Gör en egen förpackning

 • Presentera din förpackning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: