Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unit 3: Sweden Ahoy!

Skapad 2016-01-13 16:51 i Linnéaskolan Uddevalla
Grundskola 7 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Konkretiserande mål

Efter detta arbetsområde ska du:

-  kunna berätta för en engelsktalande turist om din omgivning, om några intressanta ställen i Sverige samt om traditioner och maträtter.

-  ingående kunna berätta om en sevärdhet eller något annat typiskt svenskt.  

 

Arbetssätt

Du kommer att arbeta med alla texter i Spotlight Unit 3. Vi läser dem och arbetar sedan i par eller individuellt kring förståelse av texten. Vi arbetar både individuellt och i grupp/klass med övningar i Workbook och online, både sådana som hör till texterna vi läser och andra övningar.

Du kommer att få berätta om dig själv, platsen du bor och Sverige i en större skriftlig uppgift i Classroom.

Bedömning

I detta arbetsområde kommer jag i huvudsak att bedöma:

- läsförståelse

- språkhantering

- din förmåga att använda nya ord och begrepp som presenteras i arbetsområdet i ett sammanhang

- din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Vi kommer att ha mindre läxförhör och bedömning av texten där du skriver om Sverige. 

 

Uppgifter

 • You, Ljungskile and Sweden

Matriser

En
Sweden Ahoy!

Sweden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika texter.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i olika texter.
Språkhantering
Grammatik och översättning
Du behärskar i huvudsak de språkliga moment som förekommer i kapitlet.
Du behärskar med några undantag de språkliga moment som förekommer i kapitlet.
Du behärskar utan eller i stort sett utan undantag de språkliga moment som förekommer i kapitlet.
Ordkunskap
Du visar att du till viss del behärskar nya ord och begrepp för arbetsområdet och kan använda dem i ett sammanhang.
Du kan till stor del använda nya ord och begrepp för arbetsområdet och kan använda dem i ett sammanhang.
Du använder med säkerhet nya ord och begrepp för arbetsområdet och kan använda dem i ett sammanhang.
Skriftlig framställning
Du visar att du kan uttrycka dig skriftligt på ett enkelt, men begripligt sätt.
Du visar att du kan uttrycka dig skriftligt på ett sammanhängande och utvecklat sätt.
Du visar att du kan uttrycka dig skriftligt på ett sammanhängande och välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: