Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap vt år sex

Skapad 2016-01-13 19:17 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 6 Samhällsorienterande ämnen
Moment om lag och rätt samt medier och källkritik

Innehåll

Koppling till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • SO  1-6
  Att leva tillsammans Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
 • SO  1-6
  Att leva tillsammans Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-6
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
 • SO  A 6
  Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.
 • SO  A 6
  Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
 • SO  A 6
  Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för välutvecklade resonemang om hur de kan användas.
 • SO  A 6
  Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • SO  A 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: