Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music

Skapad 2016-01-13 20:46 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planering med tema "Music" där vi läser, pratar och skriver om musik. Vi ser dokumentären Searching for sugarman. Det ingår även en muntlig presentation kring en analys av en låttext och information om en artist/grupp.
Grundskola 9 Engelska
Music... Music...Music...Music...Music...Music... Music makes the people come together.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Konkretisering av målen

 • När du läser och lyssnar på slags olika texter, såsom lärobokstexter, artiklar, låtar och filmer visar du att du förstår och kan tolka innehållet i olika engelska texter.
 • När du diskuterar och skriver kring texterna visar du att du kan återge och kommentera det som du har läst och lyssnat på.
 • När du planerar och framför en muntlig presentation av en låttext och en artist/grupp visar du att du kan sätta ihop, bearbeta och framföra en muntlig framställning på engelska.
 • När du använder ordbok, omformuleringar och förklarar ord med hjälp av andra engelska ord visar du att du kan använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • När du genomför din muntliga presentation av en låttext visar du att du kan anpassa framställningen efter syftet, vem som är mottagarna och vilket som är sammanhanget. Det gör du bl a genom att vara tydlig och med hjälp av olika hjälpmedel som förstärker din presentation.

 

 

Undervisning

 • Vi läser och lyssnar på gemensamma texter, filmer och hörövningar.
 • Vi arbetar med att bygga upp ordförrådet, framförallt utifrån temat, men även utifrån de texter vi arbetar med.
 • Vi tränar på att kommentera och diskutera det som vi har läst och lyssnat på.
 • Vi tränar på att framföra olika berättelser och information muntligt.
 • Vi repeterar vad som kännetecknar en muntlig framställning av god kvalitet.
 • Vi arbetar med att planera och bearbeta en presentation i presentationsverktyget på I-pad.
 • Vi ser dokumentären Searching for sugarman och skriver en text om handling och innehåll.

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa/lyssna och förstå genom att återge innehållet samt genom att tolka och kommenterar innehållet.
 • Din förmåga att använda olika strategier, som t ex ordbok, omformuleringar och förklaringar för att förstå och göra dig förstådd.
 • Din förmåga att planera, bearbeta och framföra en muntlig framställning.

Uppgifter

 • Music presentation

 • Music presentation

Matriser

En
Läs och hör åk 7-9

Rubrik 1

Läsförståelse
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla texter avsedda för din ålder.
Du förstår händelser i texter som är enkla att läsa och avsedda för din ålder. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer som döljer sig mer i texten.
Du förstår det väsentliga innehållet i både kortare och lite längre texter. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för textens helhet.
Du förstår både helhet och detaljer i olika texter du läser, både i autentiska och avancerade texter.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse för det som händer i texter.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör för handling och personer, men utan att ge vidare exempel och kommentarer kring händelser.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du sammanfattar det viktiga i texten och du ger någon reflektion kring handlingen.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att sammanfatta handlingen tydligt och sammanhängande. Du kommenterar utvecklat handlingen och ger flera egna reflektioner kring det som sker i texten.

Hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla hörövningar avsedda för din ålder.
Du förstår några viktiga händelser i tal i måttlig tempo avsedda för din ålder. I svårare hörövningar har du ibland svårt att uppfatta detaljer.
Du förstår det väsentliga innehållet i tal i måttligt tempo. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för helheten.
Du förstår både helhet och detaljer i tal, även då det går lite snabbare.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse för engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör kortfattat för handling och personer i det du hör, men utan att ge vidare exempel och kommentarer kring händelser.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du sammanfattar det viktiga i det du har hört och du ger någon reflektion kring handlingen.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att sammanfatta handlingen tydligt och sammanhängande. Du kommenterar utvecklat handlingen och ger flera egna reflektioner kring det som sker i det du hör.

En
Muntlig presentation av låttext

Presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du nämner något om låttexten men sammanfattar mest.
Du framför åsikter om låttexten med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter om låttexten med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter om låttexten med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation och anpassning till syfte och mottagare
Din text är till stora delar begriplig för lyssnarna. Din text är uppbyggd så att man i stort sätt kan ta till sig och förstå innehållet. Du strävar efter att titta upp och tala tydligt.
Din text är begriplig för lyssnarna eftersom texten är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet. Du visar viss an passning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Din text står på egna ben och kommunicerar väl med lyssnarna. Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera dina tankar på ett intresseväckande sätt eller engagerat sätt
Din text står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren. Du visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera det du vill säga på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk - ordval
Du använder inte alltid ett fungerande språk för mottagarna ex. du använder slang och svordomar
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för mottagarna ex. ordval
Du använder ett reltaivt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex. ordval
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna tex. ordval.
Språk - meningsbyggnad och variation
Menings- byggnaden är enkel och ordförrådet knappt. Du gör en del fel genom att sätta in svenska ord eller direkt översätta svenska uttryck.
Du kan uttrycka dig på enkel engelska så att andra förstår. Menings- byggnaden är enkel och du använder vanliga ord som du har kunnat länge.
Du kan variera ditt språk med hjälp av ett relativt stort ordförråd och med meningar som börjar på olika sätt. Du gör en del grammatiska missar, men inget som stör förståelsen.
Du uttrycker dig tydligt med flyt och variation. Ditt språk är grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck.
Bearbetning
Du gör inga försök att förbättra din text / framställning.
Du kan med hjälp bearbeta din text / framställning och förbättra innehållet och språket.
Du arbetar aktivt för att förbättra ditt språk. Du kan se vad som behöver förbättras i din text/muntliga framställning, men även ihop med lärare/kamrater rätta verb, ordval och uttryck. Du tränar på den muntliga framställningen.
Du kan förbättra din text på egen hand genom att hitta bättre uttryck, skapa flyt med hjälp av sambandsord och rätta grammatik. Du tränar och arbetar med både text och muntlig framställning i flera omgångar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: