Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, el och magnetism årskurs 5

Skapad 2016-01-13 21:09 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Ett arbetsområde i fysik och teknik där vi lär oss om energins oförstörbarhet, olika energikällor och energianvändningen i vårt samhälle, samt om elektriska kretsar och magneters egenskaper och användning. Ni kommer också att få konstruera ett hus och med detta lära er om om hur hållfasta och stabila hus är uppbyggda, olika tekniska system i ett hus, samt koppla med elkomponenter för att fixa belysning och larm i ert hus.
Grundskola 5 Teknik Fysik

Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person, och detta påverkar både klimatet och miljön. Vad använder vi egentligen energi till? Kan vi spara och isåfall hur? Med dessa frågor startar vi nu upp detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområdet är att du skall utveckla din förmåga att kommunicera, undersöka och använda begrepp i frågor om energi, elektricitet och magnetism. 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Undervisning/Arbetssätt

Vi kommer att utgå från undervisningsmaterialet "Energifallet" som är utgivet av Naturskyddsföreningen, läroboken "Boken om fysik och kemi" med tillhörande arbetsbok och "Boken om teknik". Vi kommer också att arbeta med material från digital pedagogik och UR, samt Studi.

Du kommer att få se filmer, läsa texter, lyssna på genomgångar om ämnet, men också jobba med olika frågeställningar både enskilt och i grupp. Du kommer att få genomföra enklare laborationer och dokumentera dessa.

Vi kommer att samarbeta med svenskan i vårt arbetet med att skriva diskuterande/argumenterande texter om olika energikällor.

Du kommer också att tillsammans med en klasskamrat genomföra projektet "husbygget". Det handlar om att konstruera en modell av ett hus utifrån en skiss och inreda huset med möbler, samt koppla in belysning och eventuellt larm. Här kommer även en del matematik in då en av husets möbler skall ritas i skala 1:40.


 

Bedömning

Min bedömning kommer att utgå ifrån det jag ser och hör på lektionerna. Du kommer också få genomföra några skriftliga läxförhör som ingår i min bedömning.

Innan jag gör min bedömning skall du få bedöma ditt eget arbete.

Bedömningen i fysik kommer göras i en matris och bedömningen i teknik kommer i form av ett skriftligt omdöme här på unikum.

 

Matriser

Fy Tk
Energi, el och magnetism

Kommunicera

Att söka information om energikällor.
Du kan med stöd söka information.
Du söker självständigt information.
Att använda informationen för att skriva en diskussion
Du kan med stöd skriva en diskussion där du skall framföra argument för- och emot en energikälla.
Du skriver självständigt en diskussion. Din diskussion innehåller; - minst två argument, varav minst ett är ett NO-argument. ex. Vattenkraft är miljövänligt, för att de ger inga utsläpp.
Du skriver självständigt en diskussion. Din diskussion innehåller; - minst tre argument, varav minst ett är NO-argument. - både för- och motargument.
Du skriver självständigt en diskussion. Din diskussion innehåller; - minst fyra argument, varav minst två är NO-argument. - både för- och motargument.

Begrepp

Att använda fysikens begrepp för att beskriva fysikaliska samband.
Du kan med stöd använda fysikaliska begrepp för att beskriva olika energikällor och vår energianvändning.
Du har grundläggande kunskaper om energikällor och energianvändning och kan till viss del använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa.
Du har goda kunskaper om energikällor och energianvändning och kan använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa.
Du kan med stöd beskriva energins oförstörbarhet (energiprincipen) och energins flöde. (energiomvandlingar).
Du har grundläggande kunskaper om energins oförstörbarhet (energiprincipen) och energins flöde (energiomvandlingar) och kan till viss del använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa.
Du har goda kunskaper om energins oförstörbarhet (energiprincipen) och energins flöde (energiomvandlingar) och kan använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa.
Du kan med stöd beskriva elektriska kretsar.
Du har grundläggande kunskaper om den elektriska kretsen och kan till viss del använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa. ex. Vad krävs för att en lampa skall lysa?
Du har goda kunskaper om den elektriska kretsen och kan använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa. ex. Hur lyser lamporna i en seriekoppling? Vad händer om en av två lampor i en seriekoppling går sönder?
Du har mycket goda kunskaper om den elektriska kretsen och använder fysikaliska begrepp för att beskriva dessa. ex. Hur lyser lamporna i en seriekoppling och varför lyser de som de gör? Vilka är skillnaderna mellan serie- och parallellkoppling?
Du kan med stöd beskriva magneters egenskaper och användning.
Du har grundläggande kunskaper om magneters egenskaper och användning och kan till viss del använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa.
Du har goda kunskaper om magneters egenskaper och användning, och kan använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa.

Undersöka

Genomföra undersökningar
Du kan med stöd genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar om elektricitet och magnetism.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar om elektricitet och magnetism.
Dokumentera
Du kan med stöd göra enkla dokumentationer av dina undersökningar om elektricitet och magnetism i text och bild.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar om elektricitet och magnetism i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar om elektricitet och magnetism i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: