👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordbilder år 6

Skapad 2016-01-13 22:09 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Gör en bild av ditt ord. Använd färg, form, typsnitt och tecken för att uttrycka vad ordet betyder. Vi jämför olika typer av tecken och övar på att använda ikoner, index och symboler för att illustrera ett ord.
Grundskola 6 Bild
Gör en bild av ditt ord. Använd färg, form, typsnitt och tecken för att uttrycka vad ordet betyder. Vi jämför olika typer av tecken och övar på att använda ikoner, index och symboler för att illustrera ett ord.

Innehåll

Material

Keynote med exempel och förklaringar.

Sökord: Typografi

Begrepp: Ikon, Index, Symbol, 

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet handlar om att tolka och förstå bilder samt själv använda bilder, tecken, färger, former för att visualisera ett ord. 
Vi övar också in några nya ämnesrelaterade begrepp.

Bedömning

Vi bedömer förmågan att använda olika tecken, färg, form, typografi för att göra ordets innehåll tydligt.

Vi bedömer hantverksskickligheten i att använda verktyg och material.

Vi bedömer arbetsprocessen och förmågan att arbeta på ett kreativt och problemlösande sätt.

Uppgifter

 • Ordbild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6