Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurier

Skapad 2016-01-13 22:11 i Bergagårdsskolan Öckerö
Temaarbete om dinosaurier och den tid då de levde.
Grundskola 3 Historia Svenska SO (år 1-3)
Temaarbete om dinosaurier och den tid då de levde.

Innehåll

Målet med vårt arbete är:

Du bör känna till vid temats slut:

 • De tre tidsperioderna: Trias, Jura och Krita.
 • Två dinosaurier som levde under respektive tidsperiod.
 • Hur man kan veta att dinosaurierna har funnits.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Hur ska vi nå målet?

För att nå ovanstående mål kommer vi att arbeta med följande:

 • Leta fakta om dinosaurier i faktaböcker och på internet.
 • Skriva faktameningar  och infoga bilder i en Powerpoint.
 • Presentera fakta för klassen
 • Se film om dinosaurier
 • Delta i gemensamma diskussioner
 • Vika pappersmodellerav dinosaurier.


Hur kan du visa att du nått målet?

 • Deltaga aktiv under lektionerna
 • Muntlig delta i diskussioner och redovisning för klassen,
 • Utställning av pappersdinosaurierna
 • Visa powerpointen för klasskamrater och föräldrar på Vernissagen.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Vi kommer att bedöma följande:

 • din förmåga att hitta fakta och värdera denna,
 • din förmåga att läsa och förstå faktatexter,
 • din förmåga att skriva egna faktatexter i en Powerpoint,
 • din förmåga att presentera det du kommit fram till.

 

Matriser

Hi Sv SO
Dinosaurier

Nivå 1
På väg att uppnå
Nivå 2
Har uppnått målet
Nivå 3
• din förmåga att hitta fakta och värdera denna,
• din förmåga att läsa och förstå faktatexter,
• din förmåga att skriva egen faktatext i en Powerpoint,
• din förmåga att presentera det du kommit fram till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: