Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - att känna igen och skriva olika typer av texter

Skapad 2016-01-13 22:13 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Att lära sig vad som kännetecknar olika typer av texter och själv kunna skriva dem.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Olika typer av texter. Vad kännetecknar dem? Du ska skriva några texter själv i olika genre.

Innehåll

Rubrik

Vad är en debattartikel och en krönika och hur är de uppbyggda?  Vad kännetecknar en novell och ett brev? Hur skrivar man de olika typerna av texter?

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Elevens mål

Du ska läsa och arbeta med debattartiklar och krönikor.  Du ska lära dig vad som kännetecknar de olika typerna av texter, så att du känner igen dem. Du ska skriva en berättelse, en insändare och en krönika.

Så här ska vi arbeta

Vi läser tillsammans notiser, insändare, tidsningsartiklar och sagor. Vi arbetar med texterna dels genom uppgifter om innehållet, dels genom att studera hur de är uppbyggda. Vi skriver själva. Vi läser varandras texter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Vi kommer att bedöma

att du vet vad som kännetecknar de olika texterna, vilket du visar genom att själv skriva egna texter. hur väl du löst uppgifterna, se kunskapskraven nedan.

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Genomfört arbetsområde
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: