Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i klass 9A - planering för vecka 2-11

Skapad 2016-01-13 22:50 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Här följer ämnets innehåll samt planering fram till mitten av terminen. Klassen använder bl.a.läroboken Svenska Plus 1 och dessutom lär vi oss och hämtar inspiration från andra läromedel, tidningar, internet, skönlitteratur etc.
Grundskola 9 Svenska
I svenska arbetar vi med att successivt utveckla elevernas förmåga att läsa, skiva, tala, lyssna och samtala. Under de olika årskurserna övas dessa fömågor i varierande uppgifter. Nedan följer en beskrivning av moment som kan ingår i åk 9. Flera moment fördjupas under skolåren och återkommer därför i alla årskurser. Längst ned ges en presentation om det arbetsområde som klassen arbetar med under den närmaste perioden.

Innehåll

Exempel på moment som ingår i undervisningen i år 9


Läsa: ungdomslitteratur, dikter, några svenska klassiker, deckare, krigslitteratur etc.
Skriva: stilimitationer, dikter, författarporträtt, krönikor, argumenterande texter etc.
Tala och samtala: Framföra dikter, dramatisera, retorik, muntliga framföranden etc.
Språk: språkhistoria, våra minoritetsspråk, grannspråk, ordkunskap, skrivregler, stavning och grammatik.

Planering för 9A vecka 2-11

Veckoplanering  i svenska för 9A v 2 – 11 2016

Undervisande lärare: Christina Knutas

 V 2      Kunskapskraven i svenska och dina mål samt terminsplaneringen.

            Vi påbörjar temat Krig och krigslitteratur

            Läsning av utdrag ur På Västfronten intet nytt, öva lässtrategier och diskuterar

            texten.

            Boken Historien om Leon introduceras. Se separat instruktion om  

             läsuppdraget. Första läsläxan: läs t.o.m. s. 68 till ons den 20/1 och skriv svar på

              frågorna.

 

V 3      18/1 lästimme.

           19/1 Vi läser krönikor och går igenom genren krönika, hur man bygger upp en

           sådan text. Börja skriv din krönika. Texten ska vara klar att lämnas in den 2/2.

           Ons den 20/1 Skriv krönika. Lämna in dina svar på frågorna till boken. Läs vidare t.o.m. s. 107 till den           27/1. Gör samtidigt nästa skrivuppdrag till boken.

 

V 4      25/1 Du skriver din krönika.

           26/1 SBD tid att läsa din bok.

           27/1 färdig med läsuppdrag 2. Läsuppdrag 3: läs ut boken till den 3/2 då du också lämnar in skrivuppgiften.    

           Skriv din krönika – kamratrespons – bearbeta texten.

 

V 5                Skriv vidare på krönikan. Krönikan ska vara klar den 2/2.

                     3/2 Boken ska vara utläst, lämna in dina kommenterade citat ur boken. Muntlig gruppdiskussion om boken.

 

V 6      8/2 filmen Schindler’s list

            9/2 Efterdiskussion om filmen Schindler’s list. Jämförelse film och bok.

            Förberedelse inför Polenresan.

 

V 7       Om hur resan varit. Om andra världskriget och andra texter om kriget.

             Inför teaterbesöket: Lite teaterhistoria, om symboler, teaterspråk och sceniska lösningar.

             Tor den 18/2 Ronja Rövardotter på Stockholms stadsteater.

 

V 8      Efterbehandling av pjäsen.

            Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika

            medier och sammanhang. ”Morgans mission” om nätmobbing, sök fakta om vad lagen och andra               styrande dokument säger, muntliga och skriftliga uppgifter. 

 

V 9      SPORTLOV

 

V 10    Förberedelse inför de nationella proven i svenska, provdel B och C

 

V 11    Nationellt prov i svenska provdel B tis den 15/3, provdel C tor den 17/3

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: