Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mattespanarna 5A kapitel 4 - Tid och längd"

Skapad 2016-01-14 08:40 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Mattespanarna 5A kapitel 4 - Tid och längd
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 4 i Mattespanarna 5A, området "Tid och längd"

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.

Bedömning

 

I arbetsområdet Tid och längd bedöms din förmåga att:

 • Hantera sambanden mellan olika tidsuttryck.
 • Läsa av en almanacka och göra enkla beräkningar.
 • Känna till några gamla längdenheter.
 • Växla mellan olika längdenheter och använda de aktuella prefixen. 
 • Lösa problem och värdera valda strategier.
 • Föra enkla resonemang kring olika uttrycksformer för begreppen i kapitlet.
 • Kunna begreppen dygn, kvartal, skottår samt prefixen kilo-, hekto-, deci-, centi- och milli-.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel och lekar.
 • Använda oss av dator och Ipad.

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör på lektionerna.

Matriser

Ma
Tid och längd

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan olika tidsbegrepp, sekund - kvartal - år och gör jämförelser mellan olika enheter och prefix.
Eleven kan tidsuttrycken och gör enkla växlingar mellan dem. Eleven vet vad prefixen kilo-, hekto-, deci-, centi-, och milli- innebär. Ex. Hur många timmar går det på 3 dygn?
Eleven gör växlingar med flera enheter. Ex. Hur många kvartal och månader är 3 år och 6 månader?
Eleven känner till några gamla längdenheter.
Eleven kan några gamla längdenheter som tum, fot, aln och famn.
Eleven kan använda en almanacka.
Eleven läser av almanackan och kan ta reda på t.ex. vilken veckodag ett visst datum infaller. Eleven vet vad ett skottår är.
Eleven gör svårare beräkningar utifrån almanackan. Eleven kan även göra beräkningar med skottår. Ex. Det är torsdagen den 17 maj. Vilken veckodag och vilket datum har du 20 dagar senare?
Eleven beskriver generella regler, t.ex. vad som händer med antalet dagar under ett skottår. Ex. Det är torsdagen den 17 maj 2011. Vilken veckodag är den 17 maj 2012, 2013, 2014 och 2015?

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven hämtar information ur almanackan för att göra beräkningar.
Eleven kan antalet dagar per månad. Eleven kan skriva sin familjs födelsedatum med 6 siffror.
Eleven gör enkla beräkningar ur almanackan. Eleven kan läsa av ett sexsiffrigt datum och översätta det till text. Ex. Hur många dagar innehåller månaderna april - juni?
Eleven tar hjälp av generaliseringar för att göra beräkningar. Ex. Hur kan du ta hjälp av uppgift 91 b för att lösa 91 d?
Eleven växlar mellan olika längdenheter som mm - mil.
Eleven växlar mellan olika enheter med heltal.
Eleven växlar mellan enheter med decimaler.

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt. Ex. Den längste basketspelaren var 2 m och 17 cm. En annan spelare är 186 cm lång. Hur stor är skillnaden i längd mellan spelarna?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningssätt. Ex. Hur många meter är 100 yards och hur mycket kortare är detta än 100 meter?

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: