Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner och konstruktioner

Skapad 2016-01-14 09:03 i Pysslingen Skolor Lännersta skola Pysslingen
Genomförande av enklare konstruktioner utifrån mall. Barnen får en öppen frågeställning där de själva tränar sig i att bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt i skapandet.
Grundskola 4 Teknik
En teknikuppgift där du skapar enkla konstruktioner utifrån tekniska maskiner såsom lutande plan, blocket, hjulet, skruven, hävstång och kilen.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Metod

Du kommer att få göra enklare konstruktioner utifrån en valfri mall och öppna frågeställningar. Du kommer att få träna dig i att formulera och välja handlingsalternativ som leder till en färdig konstruktion. Du kommer att få använda dig av olika, i klassrummet vanligt förekommande, material. 

Bedömning

Det jag kommer att bedöma är din förmåga att vara aktiv och lösningsinriktad, att du kan visa upp en färdig konstruktion och att din konstruktion fungerar. Jag bedömer också din förmåga att dokumentera ditt arbete med skisser och text. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: