Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2016-01-14 09:11 i Da Vinciskolan Ale
Vi jobbar med skönlitteraturens historia.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Genomgång av den västerländska skönlitteraturens historia.

Kunskap om de sju stora epokerna. (Vi kommer att arbeta med några epoker i taget)

Bekanta dig med några av de mest berömda författarna och verken.

Förståelse för att det som händer i världen påverkar den litteratur som skrivs.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Arbetssätt/undervisningssätt

Vi kommer att ha genomgångar om olika epoker.
Vi kommer att titta på tv-programen "Hej litteraturen" om de olika epokerna.
Vi kommer att läsa utdrag från kända verk och jobba på olika sätt med texterna: skriva sammanfattningar, svara på frågor och diskutera.
Vi kommer att prata och jämföra hur man levde då med hur vi lever nu.

Undervisningen tar sin utgångspunkt i läroboken Portal och det webbaserade läromedlet. På Portal på webben finns kapitlet inläst, en film om de olika epokerna, frågor och begrepp.

 

Vi kommer att ha ett skriftligt prov på detta arbetsområdet.

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 7-9

F
E
C
A
Läsförståelse
Att kunna sammanfatta olika texters innehåll
Du gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolka, analysera
Att utifrån egna erfarenheter kunna tolka olika livs- och omvärldsfrågor
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: