Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kåsa av färsk björk

Skapad 2016-01-14 10:24 i Centrumskolan Munkedal
Du kommer att tillverka en kåsa i materialet björk.
Grundskola 6 Slöjd
Du kommer att tillverka en kåsa i materialet björk. Man använder färskt virke som är lätt att arbeta med. Tekniken är urholkning och vi kommer använda bla håljärn, stämjärn, täljkniv, rasp, fil och slippapper,Du ska själv rita hur din kåsa ska se ut i naturlig storlek. 3 skisser ska du göra och välja en av dem.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 • du får idéer och tankar genom att titta på olika föremål gjorda i färskt trä samt genom bilder
 • du övar på att göra en skiss/ritning på ditt föremål
 • du tränar på att hantera nya verktyg och redskap
 • du utvärderar ditt arbete med text och bild

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Undervisningen

 

 • genomgång av hur du gör en mall
 • göra en skiss
 • Välj lämplig björkvirke utifrån din skiss
 • Genomgång av de olika verktygen/redskapen som du kommer att använda
 • Skriva om ditt arbete utifrån frågeställningar
 • Ställa ut ditt arbete på skolan för att delge andra elever vad du har gjort innan du får ta hem det.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Detta betyder för dig

 • du ska rita/skissa din mall
 • du ska välja lämpligt björkmaterial
 • du ska använda lämpliga verktyg och redskap
 • du ser till att ditt arbete går framåt
 • du utvärderar ditt färdiga arbete

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Matriser

Sl

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
Jag har idéer men får hjälp med att rita/planera och förklara vad jag ska göra
Jag har några egna idéer och behöver hjälp med att göra mina skisser/ritningar
Jag har egna idéer och försöker göra skisser/ritningar med mått innan jag får hjälp.
Jag har många egna idéer och gör skisser/ritningar med mått.
Jag har många egna och utvecklade idéer. Jag gör egna skisser/ritningar med mått.
Jag arbetar utifrån tydliga muntliga instruktioner
Jag arbetar utifrån en muntlig instruktion
Jag arbetar utifrån en muntlig eller en enkel skriftlig instruktion med tydliga bilder
Jag arbetar utifrån en enkel skriftlig instruktion med bilder och behöver ibland stöd för att förstå
Jag arbetar utifrån en skriftlig instruktion med bilder
Jag får hjälp att välja rätt verktyg
Jag kan ibland välja rätt verktyg
Jag försöker hitta rätt verktyg själv
Jag använder i stort sett alltid rätt verktyg till alla slöjdmoment
Jag använder rätt verktyg i alla slöjdmoment

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
Läraren får tala om varje moment jag ska göra
Jag kan ibland göra vissa moment själv.
Jag provar själv innan jag ber om hjälp.
Jag vet i stort sett alltid hur jag ska göra.
Jag vet och väljer själv hur jag ska göra mitt arbete.
Jag förstår aldrig varför jag gör olika moment och har svårt att motivera mina val i slöjden.
Jag förstår ibland varför jag gör olika moment i slöjden och kan till viss del motivera mina val.
Jag förstår ibland varför jag gör olika moment i slöjden och kan ibland motivera mina val.
Jag vet för det mesta varför jag gör olika moment och kan oftast motivera mina val i slöjden.
Jag vet varför jag gör olika moment och kan motivera mina val både muntligt och skriftligt.
Jag har svårt att komma ihåg vad jag ska göra från en lektion till nästa.
Jag behöver ibland hjälp med att komma igång på lektionen.
Jag behöver starthjälp på lektionen men jobbar sen på självständigt.
Jag vet för det mesta vad jag ska göra från en lektion till nästa.
Jag vet vad jag ska göra på lektionen, startar själv och jobbar självständigt.
Jag hushåller aldrig med material.
Jag tänker ibland på att hushålla och att återanvända material.
Jag tänker oftast på att hushålla och att återanvända material.
Jag tänker för det mesta på att hushålla och återanvända material.
Jag hushåller alltid med material och återanvänder så mycket det går.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
Jag får alltid hjälp att skriva mina utvärderingar.
Jag behöver ibland hjälp att skriva mina utvärderingar. De innehåller få ord och korta meningar.
Jag behöver hjälp att komma igång med mina utvärderingar, men arbetar sedan på självständigt.
Jag kan för det mesta tala om hur arbetet gått och varför samt skriver i stort sett mina utvärderingar själv.
Jag skriver självständigt mina utvärderingar och kan tala om hur arbetet gått och varför.
Jag får alltid hjälp med att hitta rätt ”slöjdord”.
Jag kan några få ”slöjdord”
Jag kan namnen på flera olika verktyg, redskap och material i båda slöjdarterna.
Jag kan för det mesta använda rätt ord för verktyg, redskap och material när jag pratar och skriver om mitt arbete.
Jag använder alltid rätt ord och är säker på verktyg, redskap och material när jag pratar och skriver om mitt arbete.
Jag gör som jag vill och tänker inte på resultatet.
Jag behöver påminnas om att mina val påverkar resultatet.
Jag förstår ibland att mina val påverkar resultatet.
Jag förstår för det mesta att mina val påverkar resultatet.
Jag förstår att mina val påverkar resultatet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
Jag är med på lektionen men deltar inte i diskussioner.
Jag är med på lektionerna och deltar ibland i diskussioner.
Jag deltar med litet engagemang i diskussioner och bidrar ibland med egna åsikter.
Jag deltar i diskussioner och bidrar med egna åsikter.
Jag deltar med stort engagemang i lektioner och diskussioner samt bidrar med många olika åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: