Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mattespanarna 4B kapitel 4 - Tid, vikt och volym"

Skapad 2016-01-14 10:36 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Mattespanarna 4B kapitel 4 - Tid, vikt och volym
Grundskola 4 Matematik

Vi kommer arbeta med kapitel 4 i Mattespanarna 4B, området "Tid, vikt och volym".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll


Bedömning

I arbetsområdet Tid, vikt och volym bedöms din förmåga att:

 • Förstå sambanden mellan tidsuttrycken sekund, timme, dag, år.
 • Räkna ut tidsskillnader med timövergångar.
 • Förstå sambanden mellan viktenheterna kg, hg och g.
 • Förstå sambanden mellan volymenheterna l, dl, cl och ml.
 • Kunna följande begrepp: Dygn, kvartal, analog tid, digital tid och volym

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enkilt och i par.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av datorn.

 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör i klassen.

Matriser

Ma
Tid, vikt och volym

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan sambanden mellan tidsuttrycken sekund - år.
Eleven vet vad de olika tidsuttrycken innebär. Eleven gör enklare växlingar mellan enheterna. Ex. 5 h = 300 min.
Eleven gör svårare växlingar. Ex. 18 veckor = 126 dagar och 360 s = 6 min.
Eleven kan sambanden mellan viktenheterna kg, hg och g och volymenheterna l, dl, cl och ml.
Eleven kan sambanden mellan enheterna. Ex. 1 kg = 1000 g. 1 dl = 10 cl.
Eleven använder sambanden mellan enheterna. Ex. Hur mycket tyngre var det amerikanska tvillingparet? Sidan 110, uppgift 70.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar med tidsskillnander.
Eleven gör enkla beräkningar även med timövergång. Ex. Klockan är 19.50. Hur mycket är klockan om 3 h 40 min?
Eleven gör något svårare beräkningar. Ex. När slutar bion om den varar 1h 55 min och börjar kl. 19.30?

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser enkla problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt och kan till viss del bedöma rimlighet. Ex. 5 hg godis kostar 40 kr. Vad kostar 1 1/2 kg?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten i lösningen. Ex. Till klassfestens 20 deltagare behövs 3 dl läsk/person. Hur många flaskor om 75 cl går det åt?

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till viss del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: