Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt 2016

Skapad 2016-01-14 10:38 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Skriva egna texter som är anpassade till en mottagare, skriva för hand och på en chromebook/dator, arbeta med läsförståelse och söka information på nätet samt fundera över källors trovärdighet.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Svenska
...

Innehåll

I undervisningen kommer vi att:

 • Skriva ett gemensamt veckobrev där eleverna kommer med egna meningar. Jag kommer att skriva fel när jag skriver meningarna på tavlan och eleverna får öva på stavningsregler t.ex. stor bokstav i början på en mening.
 • arbeta med läsförståelse. Eleven får träna på att skriva egna frågor till en text för att visa sin läsförståelse. Eleven kommer även få frågor till en text.
 • skriva egna texter både för hand och på sin chromebook/ dator.
 • öva på att söka information på nätet från olika källor och sammanställa informationen och arbeta med källkritik.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv
  Syfte söka och värdera information från olika källor.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Digitala verktyg för kommunikation.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och faktatexter Några barn- och ungdomsförfattare.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv  E 9
  Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
 • Sv  E 9
  Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • visa din läsförståelse genom att hitta på egna frågor till en text samt att kunna svara på frågor till en text.
 • skriva en text med flera meningar och med ett tydligt innehåll. Texten ska vara anpassad till mottagaren.
 • skriva med läslig handstil och på en dator /chromebook. Du kan även medverka i att använda stavningskontroll.
 • medverka i att hämta information från olika medier och gör ett eget övervägande om källan kan vara trovärdig.

Matriser

Sv
Svenska vt 2016

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Genomfört ämnesområde
Förståelse för texterna
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Skriva texter
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Skriva för hand och på datorn
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Hämta information
Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: