Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ge: Befolkning vt16

Skapad 2016-01-14 10:51 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Demografi
Grundskola 7 – 9 Geografi
Hur är jordens befolkning fördelad? Var sker de största befolkningsökningarna? Varför har jordens befolkning mer än fördubblats de senaste 50 åren? Detta är frågor i ska söka svar på i detta arbetsområde som handlar om befolkningslära/demografi.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Konkretiserade mål

I arbetsområdet ska du träna förmågan att:

 • använda geografiska begrepp som till exempel nativitet och mortalitet.
 • förmåga att använda geografiska modeller och teorier 
 • att resonera kring orsaker och konsekvenser kopplade till jordens befolkningsutveckling
 • beskriva lägen och storleksförhållanden

Undervisningen

Arbetsområdet kommer att utgå ifrån givna frågeställningar/uppdrag om befolkningsutvecklingen i världen. 

Arbetet kommer att ske enskilt men varvat med genomgångar och diskussioner kring befolkningsfrågor och olika geografiska modeller. Arbetsområdet bedöms utifrån era insatser på lektionstid, samt en avslutningsuppgift. 

Bedömning

När jag bedömer ditt arbete kommer jag att titta på:

Begreppsanvändning: I vilken omfattning du använder relevanta geografiska begrepp. Jag tittar även om de används på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang. 

Resonemang:

Innehållets bredd: Hur stor del av innehållet du kan använda för att förklara t.ex. orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelningen. 

Konkretiseringar: Att du kan ge olika typer av exempel från olika delar av världen när du resonerar om orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelningen.

I dina resonemang bedöms också din förmåga att använda geografiska modeller och teorier. 

Beskriva lägen och storleksförhållanden: Här är det viktigt att använda sig av ett genomtänkt urval av världsdelar, länder, floder, hav och väderstreck. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  E 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser

Ge
SO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning
Använda kartor, diagram och teorier
Du använder kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder på ett väl fungerande sätt.
Beskriva lägen
Du kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: