Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 7. Kap 4. Bråk och decimaltal.

Skapad 2016-01-14 10:57 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbete med kapitel 4 i lärobok Formula 7. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Konkretiserade mål

När du har arbetat med detta kapitel ska du kunna

 • jämföra storleken av bråk
 • växla mellan bråkform, blandad form och decimalform
 • förlänga och förkorta bråk
 • beräkna hur mycket bråkdelen av något är
 • addera och subtrahera bråk
 • problemlösa med bråk och decimaltal, tex vikt och volym

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar, enskilt arbete, gruppaktiviteter och klassdiskussioner

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåger enligt matrisen nedan. Detta kommer att göras dels under lektionstid men också vid provtillfällen.

Matriser

Ma
Kunskapsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp
Bråk och decimaltal
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Matematiskt språk
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: