Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati & Inflytande

Skapad 2016-01-14 11:56 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering Tunaskolans fritidsklubb ht/vt. 15/16 kontext demokrati och inflytande.
Grundskola 4 – 6
Pedagogikplanering Tunaskolans fritidshem åk. 4-6, kontext demokrati & inflytande.

Innehåll

Målbeskrivning utöver verksamhetens övergripande mål

På fritidsklubben har vi som mål att inom ramverket Demokrati Inflytande erbjuda eleverna möjlighet att påverka/ medverka aktivt i verksamheten. Att verksamheten motsvarar gruppen/ individens förväntningar, intressen samt behov. Att eleverna utifrån mognad  får ta ett större ansvar. Att eleverna är delaktiga samt visar utifrån ålder & mognad större självständighet. Att verksamheten bygger på demokratiska principer.

Mål

 • Elever upplever delaktighet samt inflytande i verksamheten.
 • Elever och personal tar ett gemensamt ansvar för den fysiska samt psykosocialamiljön på på fritids 4-6.
 • Eleverna visar färdigheter i medbestämmande.
 • Utifrån ålder och mognad visar eleverna ett större ansvar för sin tid på fritidshemmet.
 • Erbjuda ett brett spektrum av aktiviteter som motsvarar inskrivna elevers intressen, behov samt förväntningar.
 • Öka elevernas förståelse för sina rättigheter och skyldigheter.

Syfte

En verksamhet som präglas av glädje och delaktighet. Att elever är delaktiga i samt påverkar utbudet av aktiviteter. Att eleverna själva upplever att de har möjlighet att påverka. Att eleverna utvecklar sitt ansvarstagande. Erbjuda varierande aktiviteter utifrån ett brett spektrum av kunskaper. Eleverna & personal på fritids åk. 4-6 tar gemensamt ansvar för den fysiska samt psykosociala miljön. Att verksamheten känns meningsfull samt att eleverna upplever att den motsvarar deras förväntningar, intressen samt behov.

Tillvägagångssätt

Inom ramen för klassrådet diskuteras fritids, där kan elever  framföra synpunkter och/eller önskemål om verksamheten. På klubbråd kan dialog hållas om verksamheten på klubben, där utvärderas även verksamheten mot dess mål tillsammans med eleverna. Vid terminsstart sker en inventering av elevgruppens intressen, behov samt önskemål inför kommande läsår. Dialog med eleverna, där de har möjlighet att önska och komma med synpunkter samt återkoppling till aktiviteter. Det finns en önskelåda där elever har möjlighet att skriva önskemål på t.ex. inköp, mellanmål eller aktiviteter. Personalen läser regelbundet dessa önskemål. Direkt påverkan vid t.ex. inköp, aktiviteter, Tuna IF, mm. Eleverna får utöva ett utifrån åldern större ansvar samt visa en större självständighet utifrån sin tid på fritids. Verksamheten erbjuder ett brett spektrum av aktiviteter för att fånga elevernas intressen. Eleverna är delaktiga vid planering av lovverksamheten för att denna skall motsvara närvarande elevers behov samt intressen. Dialog samt observationer av elevgruppen ligger till grund för den verksamhet som bedrivs.

Utvärdering/ uppföljning

Utvärdera samt tanka av tillsammans med eleverna (Klassråd, klubben). Klubbråd där vi utvärderar mål tillsammans med eleverna. Inventering av intressen vid terminsstart. Pedagogiska samtal och observation.

Kopplingar till läroplanen

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: