Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2016-01-14 12:39 i Västra Karups skola Båstad
Läsa, prata skriva och lyssna. Under detta arbetsområde försöker vi kombinera alla dessa delar i en härlig blandning.
Grundskola 4 – 6
...

Innehåll

Syfte/mål

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisning

De förmågor som jag bedömer tränas genom att:

 • vi läser olika typer av texter och ser på filmer samt samtalar eller skriver om dessa
 • vi lyssnar på olika typer av texter
 • olika strategier som underlättar vid muntlig och skriftlig kommunikation introduceras och används
 • vi leker lekar, spelar spel, spelar upp pjäser samt genomför olika typer av övningar i större och mindre grupper 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i talad engelska
 • muntligt uttrycka dig i olika situationer och sammanhang
 • skriftligt uttrycka dig i olika typer av texter
 • använda olika strategier för att underlätta vid muntlig eller skriftlig kommunikation
 • förstå innehållet i olika engelska texter

Bedömning

Du visar detta genom att:

 • delta i samtal och diskussioner
 • reflektera över ditt arbete och göra förbättringar
 • använda olika strategier när språket inte räcker till
 • delta aktivt i olika aktiviteter
 • skriva olika typer av texter för olika typer av mottagare
 • enskilt och i grupp läsa olika engelska texter

Avsnitt 6

Avsnitt 7

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: