Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Släpp själen fri - om hinduism och buddhism

Skapad 2016-01-14 12:53 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 6
Här kommer du att få lära dig om två stora världsreligioner. Hinduism och Buddism. Runt omkring i världen tror människor på massa olika saker och vissa tror inte på något alls! Varför är det så? Och vad är det man tror på? Och var kommer dessa tankar ifrån? Och varför tror människor?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Dessa konkreta mål skall Du arbeta för att nå i detta område:

* Få kunskaper om de två stora världsreligionerna buddhism och hinduism
* Få kunskaper om dessa religioners huvudsakliga tankar, ursprung och spridning
* Få insikter i vad religion är för något och varför tron är så viktig för många människor
* Få träning i att diskutera etiskta och moraliska frågor utifrån aktuella religiösa konflikter i världen.
* Kunna förklara likheter och skillnader mellan olika religioner 

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav


Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt ansvarstagande i lektionsarbetet, hur du kommer förberedd till lektionerna, din delaktighet i arbete och diskussioner under arbetsområdet samt inlämning av ditt skriftliga fördjupningsuppgift om religionerna. 

För området kommer Du ges förutsättning att utveckla dina förmågor som jag valt ut i kursen och dessa finns tydligt angivna i matrisen (tabellen) längst ner i detta dokument. Studera vad som förväntas av dig i detta moment, det är viktigt för att förstå vad jag tittar på när jag skall bedöma ditt arbete. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Det här arbetsområdet kommer att kretsa kring genomgångar, enskilda studier filmer vi ser och efterföljande diskussioner kring dem.

Undervisningen kommer att innehålla: 

1. Genomgångar kring de olika religionernas grundtankar.
2. Diskussioner i grupp och helklass kring tro, religiösa frågor och konflikter i världen idag exempelvis den mellan Tibet och Kina.
3. Filmer som stöd till genomgångar och diskussioner.
4. Enskilt arbete med texthäfte om Hinduism och Buddism med tillhörande arbetshäfte (frågor) som skall besvaras. Häftet skall vara genomarbetat senast fredag 29/1.
5. Inlämning av skriftlig fördjupningsuppgift om de två religionerna enligt instruktioner i enskilt dokument (även bifogat i hembrev inför vecka 3). 

Tidsåtgång:
SO lektioner under veckorna 48-51 2015, 2-4 2016. 

Redovisningsform:
Inlämning av skriftlig fördjupningsuppgift fredag den 29/1 2016. 

Uppgifter

 • Fördjupningsuppgift

Matriser

Religion År 4-6

E
C
A
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan fundera på ett ganska bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan fundera på ett bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan fundera på ett mycket bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: