Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valåsskolan mall Pedagogisk Planering 15-16

Skapad 2016-01-14 13:11 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3

Det här är Valås-Hällesåkersskolans mall för pedagogiska planeringar med förklaringar och vissa exempel. (Byt ut denna text med din egen beskrivning av arbetsområdet.)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Endast gröna kopplingar! (Syfte)
Här kopplas till kursplanernas syftestext, de kvalitativa förmågor som ska utvecklas långsiktigt genom hela grundskolan. Här kan man också koppla till kapitel två i Lgr 11. Tänk på att det du kopplar till också ska kunna bedömas och att eleverna ska få möjlighet att träna på och utveckla dessa förmågor i undervisningen. Det ska finnas en röd tråd genom planeringens alla delar.

För yngre elever kan man konkretisera syftestexternas förmågor. Man kan också välja ut delar av syftesformuleringarna utifrån det som just nu fokuseras i arbetsområdet och det som främst tränas och bedöms.

Exempel:
Du ska utveckla din förmåga att använda fysikens begrepp solen, månen och jorden för att kunna beskriva hur de rör sig i förhållande till varandra.

(Ta bort all denna text och skriv din egen.)

Undervisning och arbetsformer

Endast lila kopplingar! (Centralt innehåll)
Här beskriver man hur arbetet kommer att ske.

Exempel:
Så här kommer vi att arbeta:

  • både enskilt och i grupp
  • måla 
  • se på film

 

Bedömning - vad och hur

Endast blå kopplingar! (Kunskapskrav)
Viktigt att man både skriver vad som ska bedömas och hur du som lärare kommer att bedöma detta.

Vad
Beskrivningen av bedömningen fokuserar på vad som står i kunskapskraven men utan värdeorden.
Exempel:
Följande kommer att bedömas:

  • din förmåga att beskriva hur det blir dag och natt
  • din förmåga att beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.


Hur
På en punktlista konkretiseras den aktivitet som ordnas för att elevens förmåga och kunskap ska bli synlig. (Här kan man fråga eleverna hur de vill visa vad de kan.)

Exempel:
Hur:

  • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
  • Jag läser din texter.


(Ta bort all denna text och skriv din egen.)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: