Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Tête à tête

Skapad 2016-01-14 13:23 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Formidable 2 Beskriva utseende
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Elle a les cheveux roux avec deux tresses énormes. Elle a des tâches de rousseur et une grande bouche gaie. Elle est forte et très gentille. Qui est-ce?

Le petit garçon est blond avec les yeux bleus. Il porte toujours une casquette bleue et il fait des bêtises tout le temps. Qui est-ce?

Pour comprendre les descriptions il faut apprendre beaucoup de mots pour le visage. Voilà ce qu’on va faire maintenant!

Innehåll

Mål

I detta arbetsområde ska du arbeta med att:

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med personbeskrivningar och utveckla ditt ordförråd med ord för ansiktets delar. Du kommer också att lära dig att skriva ditt första brev på franska. Det blir fortsatt arbete med verben. Vi repeterar  de regelbundna er -verben och ni lär er böja être  och  avoir i samtliga personer (hela paradigmet)

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med vår bok Français Formidable 2 enligt följande:

 • Bildordlistan La tête, s.42, spår 56
 • Bildordlistan On est tous différents, s. 43 spår 57
 • Text Correspondance s. 44-45, spår 58
 • Vitrine G s 46 (ej 47nu)spår; 59,60
 • Samtliga övningar s. 62-66
 • Övningar s. 67-70

Dessa uppgifter kan du göra som fördjupning:

 • Josephine et Ferdinand öb s. 128-129
 • Tout ce que j’ai (gamla textboken s. 21 + övningsboken s. 28, uppg.4+5)
 • Amandine ou les autres (gamla textboken. 26 + övningsboken s. 33 uppg. 15)
 • Enfance (gamla textboken s. 27 + övningsboken s. 33, uppg.16+17)


Gamla textboken finns i skåpet i klassrummet.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att redovisa dina kunskaper dels under lektionerna genom läxförhör och aktivt arbete, dels genom ett skriftligt prov .

Reflektion

Vad har gått bra i detta arbetsområde?
Vilka framsteg har du gjort?
Vad behöver du träna mer på?
Hur ska denna träning gå till? Vilken hjälp behöver du? Vilket ansvar tar du själv?

Matriser

M2
Fg Utvecklingsmatris Moderna språk - Skriva

Din förmåga att skriva en text med innehåll
Du skriver mycket kortfattat. Du håller dig delvis till ämnet.
Du beskriver/berättarkortfattat med en del detaljer. Du håller dig till ämnet men innehållet är relativt tunt.
Du beskriver/berättar tydligt. Innehållet är personligt. Texten innehåller en del detaljer. Du använder flera beskrivande adjektiv.
Du beskriver/berättar personligt och engagerat. Innehållet är varierat och fylligt. Din text innehåller många detaljer. Du använder beskrivande adjektiv.
Din förmåga att uttrycka dig begripligt I skrift
Du har ett mycket litet ordförråd. Du använder få ord om och om igen. Du använder ibland engelska eller svenska ord.
Du har ett begränsat ordförråd inom vardagsområden. Din stavning kan vara osäker.
Du har ett relativt stort ordförråd. Du skriver med ett ganska varierat språk. Texten är begriplig trots en del felanvända ord.
Du har ett välutvecklat och varierat (med synonymer) ordförråd. Din text är fullt begriplig och du använder olika strategier när du saknar ord.
Din förmåga att skriva med flyt
Din text är svårbegriplig för en person med franska som modersmål: du använder en mycket enkel meningsbyggnad, t.ex. börjar nästan alla meningarna på samma sätt, med samma ord eller så saknas det verb i meningen.
Du använder en relativt enkel meningsbyggnad:många meningar börjar likadant, med samma satsdel.
Du skriver med varierad meningsbyggnad. Meningarna börjar på olika sätt och du använder ibland bisatser. Du gör både långa och korta meningar för att skapa variation.
Du använder en mer avancerad meningsbyggnad med bisatser, adverb och konjunktioner. Du använder satsförkortningar. Ordföljden är nästintill korrekt. Du vågar experimentera med språket.
Din förmåga att skriva korrekt
Du gör grammatiska fel som försötör begripligheten. T.ex. kan det Ibland saknas verb i meningen, du använder verben oftast i grundform, du behärskar inte tempus. Många fel på substantiv- och adjektivböjningar.
Du gör vissa grammatiska fel som påverkar förståelsen: du böjer t.ex. inte verben efter subjektet. Någorlunda korrekta substantiv- och adjektivböjningar.
Din text är relativt formriktig: du böjer oftast verben rätt och behärskar genomgångna tempus ganska väl. Du böjer substantiven och adjektiven oftast korrekt.
Din text är mycket formriktig: du behärskar olika genomgångna tempus och använder dem oftast rätt. Du gör endast få småfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: