Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 8-9

Skapad 2016-01-14 13:24 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Fysik
...

Innehåll

Tid

Vecka 2-15

Syfte

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretiserade mål

Vi ska fokusera på

 • Energiprincipen och energiformer
 • Växthuseffekt
 • Arbete och effekt
 • Mekanikens gyllene regel och hävstång
 • Energikvalitet och energikällor
 • Elektrisk laddning
 • Elektrisk ström och sluten krets
 • Strömstyrka, spänning och resistens
 • Seriekoppling, parallellkoppling och kortslutning
 • Magnetism och elektromagnet
 • Elektrisk effekt
 • Induktion, generator och transformator
 • Elsäkerhet

Arbetssätt

 • Laborationer
 • Laborationsrapporter
 • Grupparbete
 • Enskilt arbete
 • Genomgångar och klassrums diskussioner
 • Redovisningar, läxor samt avslutande prov

Bedömning

Eleverna kommer att bedömas inom följande områden:

 • Deltagande
 • Laborationsinsats och dokumentation av laborationer.
 • Läxförhör
 • Provresultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: