Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2016-01-14 13:37 i Långareds skola Alingsås
Du ska kunna beskriva varför det blir dag, natt och olika årstider samt varför vi delar in året i 12 månader.
Grundskola 6 Fysik
Du ska ta reda på varför det blir dag, natt och olika årstider och kunna förklara det så att någon som ännu inte lärt sig det kan förstå. Du kommer att få redovisa detta muntligt för mig och får då gärna använda skisser, modeller eller annat material. För att kunna göra detta får du ta hjälp av boken om fysik och kemi s 152-156. Använd begreppet gravitation, dragningskraft,

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Fy
Fysik kunskapskrav åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Ny aspekt
Använda ämnesspecifika kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Ny aspekt
Använda ämnesspecifika kunskaper
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: