Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi jobbar med noveller

Skapad 2016-01-14 13:40 i Västerholm Grundskolor
Arbete med att läsa och skriva noveller Tre teman: Mobbing, kärlek och livet Baserad på "Novell åk 7" av Sara Chimar
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

En novell består av en kort berättelse med en huvudhandling, till skillnad från en roman som är längre, mer komplex och har ett lägre tempo.

Innehåll

Syfte och så här ska vi arbeta

Genom att läsa olika berättelser
lever man sig in i andra människors liv och tankar...

Typiska drag för en novell är; Att man kommer direkt in i handlingen, att det inte finns så många personer med i berättelsen, författaren gör en återblick, en vändpunkt eller en höjdpunkt finns med, man ser en förändring mellan början och slutet. En novell avslutas oftast med en överraskning, ett budskap eller något tänkvärt.

Vi kommer att jobba med momentet 'Novell' på olika sätt genom att läsa några noveller, skriva läslogg, svara på läsförståelsefrågor och samtala om novellen med stöd av läsförståelsefrågor i form av diskussioner. 

Det är viktigt att man aktivt deltar i diskussionerna kring de olika texterna som lyfts fram samt att man skriver och lämnar in en egen novell.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du skall delta aktivt i diskussionerna kring de olika novellerna som presenteras och lämna in ett utkast samt den färdiga versionen av en egen novell. Utkastet ska vara skrivet för hand och den färdiga versionen kommer att renskrivas på iPad.

 

Planering

vecka 5: Genomgång av hur en novell ser ut, läsning av noveller, läsförståelse

vecka 6: Skriva ett första utkast till novell. Kamratrespons

vecka 7: Läsa varandras noveller

vecka 8: Korrigera novellerna

vecka 9: SPORTLOV

vecka 10: Inlämning av noveller

Matriser

Sv SvA
Novell- Betygsättning

E
C
A
Innehåll
Eleven skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö och personer samt enkla berättargrepp. Du har en rubrik, inledning och ett slut.
Eleven skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö och personer samt utvecklade berättargrepp. Du har en rubrik som passar innehållet och en inledning samt ett slut som följer berättelsens "röda tråd".
Eleven skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp. Du har en rubrik som passar innehållet i din novell. Inledningen och slutet är mer komplext och den "röda tråden" i novellen är tydlig.
Stuktur
Novellens handling är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Novellens handling är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t ex genom styckeindelning, styckemarkering, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Novellens handling är komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen. Stavningen är ok.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen. Stavningen är bra
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, anpassat och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt. Stavningen är i princip felfri.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Punkt och stor bokstav används oftast på rätt sätt.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Punkt och stor bokstav och kommatecken används oftast på rätt sätt.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Texten följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: