Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1, 2015/16 Gärsnäs skola

Skapad 2016-01-14 14:00 i Gärsnäs skola Simrishamn
Vi arbetar främst med att uttrycka sig på engelska och att kommunicera muntligt. Tränar på att använda rätt uttal och att våga prata engelska inför andra. Utveckla sin förmåga att ta eget ansvar för sin inlärning under lektionerna.
Grundskola 1 Engelska
...

Innehåll

Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Aktivitet, kreativitet, fantasi, respekt, självförtroende och glädje är viktiga grundpelare i inlärningen.

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Så här arbetar vi för att nå målen

Ser tv-programmen Kids English Zone, som tar upp fraser och ord på ett för barn tilltalande sätt. Mycket repetition och tillbakablickar i varje program. Eleverna använder och tränar vardagliga fraser och ord som tas upp i programmen, genom t. ex. "On Stage".

Engelska bildkort, som tillverkas och bl. a. används som spel med kamrater. Härmar läraren i kör för att få bra uttal och för att våga säga ord/fraser på engelska.

Arbetar enskilt med "Muzzy" som är ett digitalt verktyg.

Learn English Kids från British Council är ett annat digitalt verktyg som ibland används (läsa, lyssna, filmer, sjunga)

Sjunger engelska sånger.

Klass 1 har 30 minuter engelskundervisning per vecka.

 

Så här visar eleven att man når målen

Läraren lyssnar på dig under lektionerna och observerar dig under "On Stage", för att se om du har nått målen. Du ska kunna förstå och tolka enkla fraser i olika former. Du ska känna tillit till din förmåga att uttrycka enkla fraser. .

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: