Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Konsthistoria och samtidskonst 7-9 VT 2016

Skapad 2016-01-14 14:10 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Vi kommer arbeta med olika konstnärer, prata om deras verk och prata om skillnader och likheter. Du ska själv producera ett verk som du redovisar framför dina klasskamrater. Du ska kunna se skillnader och likheter med dina klasskamraters verk.
Grundsärskola 7 – 9 Bild Bild
Vi har alla en medfödd förmåga att uppleva konst, men vi behöver kunskaper om hur man kan läsa och förstå bilder. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga. Den egna upplevelsen formas i förhållande till tidigare erfarenheter och kunskaper. För att en bild eller en skulptur inte skall bli stum och betydelselös måste man utmana och ifrågasätta det man ser och upplever.

Innehåll

I undervisningen kommer vi att:

 •  arbeta med olika konstnärer, prata om deras verk och prata om skillnader och likheter.
 • producera ett verk som du redovisar framför dina klasskamrater.
 • öva oss på att se skillnader och likheter mellan ditt och dina klasskamraters verk.
 • prata om ämnesspecifika ord.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
 • Bl
  Syfte jämföra och reflektera över bilder,
 • Bl
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande
 • Bl  7-9
  Bildanalys Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur. Några historiska och samtida bilduttryck och stilar.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Några internationella konstnärer och deras verk.
 • Bl  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
 • Bl  E 9
  Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
 • Bl  E 9
  Eleven medverkar i att jämföra olika bilder och arkitektur och bidrar då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
 • Bl  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • arbeta med olika typer av material och verktyg på bilden.
 • medverka i att jämföra olika bilder och bidrar då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
 • kunna några specifika ämnesord för just bilden.

Matriser

Bl
Bild Konsthistoria och samtidskonst åk 9 VT 2016

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Genomfört ämnesområde
Framställa bilder
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Jämföra
Eleven medverkar i att jämföra olika bilder och arkitektur och bidrar då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Ämnesspecifika ord
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i enkla omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: