Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sångsamling på Grytet

Skapad 2016-01-14 14:10 i Förskolan Logården Östhammar
Sångsamling för 1-3åringar
Förskola

Att samlas och sjunga tillsammans, att börja sångsamlingen med att få höra sitt namn och stå i centrum en kort stund, är ett fint sätt att samlas och samla ihop sig innan dagens aktiviteter. Det bildar gruppkänsla och gemenskap.

Innehåll

För vilka

Alla barn på Grytet.

Vad ?

Vi sjunger olika visor och sånger på samlingarna, där vi byter ut dem eftersom och ersätter med nya beroende av intressen, tema och årstider.

Varför

Vi vill erbjuda barnen en möjlighet att lära sig några klassiska barnsånger. Genom att samlas och sjunga samma sånger varje dag under en längre tid skapas förutsättning för detta, att kunna själv! Genom att kunna sjunga sången själv tillsammans med andra skapas en känsla av sammanhang och gemenskap. Det är också ett sätt att skapa trygghet för barnen att få mötas i en av våra dagliga rutiner samt att det är ett betydande för barns språkutveckling.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Hur ?

Vi samlas och sjunger samma sånger varje dag under en längre tid. Vi har en låda med konkret material, exempelvis ett tåg, en bil, ett lejon och en spindel, varje sak är kopplad till en speciell sång. Barnen får exempelvis knacka på lådan och välja en sak som vi sedan sjunger om.

Dokumentation

Vi dokumenterar under aktiviteten med hjälpa av lärplattan där vi fotografterar och filmar. Delar av materialet kommer sedan lägga ut på unikum.

Utvärdering och analys

Vad går bra? Vad går mindre bra? Är barnen intresserade? Varför/varför inte?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: