Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kopia 2015

Skapad 2016-01-14 14:12 i Provförskola Falkenberg Falkenberg
Pedagogistorna testar projektbeskrivningen ht2015.
Förskola
Alla kan bidra med något i det gemensamma arbetet.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

 

Vi kommer under året jobba med matematik i vardagen för det visade barnen stort intresse för under senare delen av våren.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

Kompetensutveckling

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: