Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

addition och subtraktion 0-1000

Skapad 2016-01-14 14:18 i Råå Södra Skola Helsingborg
Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion med och utan tiotalsövergång. Vi kommer att arbeta med uppställning-algoritmer och talsortsräkning.
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att lära dig att räkna med ental, tiotal och hundratal. Du kommer också lära dig att ställa upp uppgifter i addition och subtraktion.

Innehåll

syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Mål

När du har arbetat med det här ska du kunna:

 • lösa enkla matematiska problem
 • beskriva hur du gått till väga för att lösa det matematiska problemet
 • dela upp ett tal i talsorter
 • göra beräkningar i addition och subtraktion med hjälp av talsortsräkning
 • göra en beräkning av addition och subtraktion med hjälp av en algoritm/uppställning

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: