Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi läser och skriver!

Skapad 2016-01-14 15:14 i Tullbroskolan Falkenberg
Vi jobbar med att läsa och skriva olika typer av texter för att träna de moment som kan dyka upp i de nationella proven i februari.
Grundskola 6
Vi jobbar med att läsa och skriva olika typer av texter för att träna de moment som kan dyka upp i de nationella proven i februari.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa flera olika texter både enskilt och gemensamt. Vi kommer att läsa tyst ibland och lyssna på text ibland. VI kommer att ha diskussioner i olika gruppkonstellationer och vi kommer att jobba med att besvara frågor skriftligt.

Vi kommer även att skriva olika slags texter och fundera enskilt och tillsammans på hur vi kan förbättra en text.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: