Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2016-01-14 15:21 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att arbeta med materialet "En läsande klass" samt annat läsförståelsematerial
Grundskola 2 Bild Svenska
För annat kunna bli en god läsare behöver du ha en god läsförståelse. För att få en god läsförståelse behöver du läsa mycket och träna upp dina läsförståelsestrategier.

Vi kommer bland annat att få träffa figurerna Spågummnan, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären som hjälper oss att träna olika metoder för att vi ska kunna bli bättre på att förstå det vi läser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga:

att förstå det du läser

att använda olika läsförståelsestrategier

att prata om det vi läser

att undersöka språket

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda dig av fem olika läsförståelsestrategier 
 • återge och reflektera över det vi läst
 • relatera texten till egna erfarenheter
 • prata om budskap i texten
 • samtala om valda delar i texten, att prata om vad du tycker och känner kring texten

Detta kommer jag att göra genom att du:

 • visar genom text och samtal att du kan använda dig av läsförståelsestrategierna
 • skriver korta texter kring texter vi läst eller lyssnat på
 • deltar i samtal kring valda delar ur texten 
 • visar genom text och samtal att du kan relatera texten till egna erfarenheter

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Undervisning och arbetsformer

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi har textsamtal kring högläsningsböcker. 

Vi har textsamtal kring texter ur materialet "En läsande klass".

Vi arbetar med gemensamma och enskilda skrivuppgifter till materialet "En läsande klass".

Presentation av läsförståelsestrategier/figurer.

Vi målar till våra "inre bilder".

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: