Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Kroppen årskurs 1-3 Lilla Lackarebäck träning

Skapad 2016-01-14 15:55 i Lackarebäcksskolans grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 3
Var sitter dina öron och vad kan man göra med dem? Hur många händer har du och vad är de bra för? Det och mycket mera ska vi ta reda på tillsammans under vårt kommande tema KROPPEN

Innehåll

Syfte

Eleverna ska under temat ges möjlighet att:

 • utveckla sin kunskap om kroppen och dess funktioner. 
 • tillägna sig nya ord och begrepp, för att kunna se nya samband och upptäcka omvärlden.
 • utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
 • öka sin medvetenhet om vem de är
 • utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • KOM
  Syfte samspela med andra,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • MOT
  Syfte använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • VEU
  Syfte använda kunskaper om människa och natur,

Kunskapskrav

VI kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna peka på några kroppsdelar (tal/tecken/bildstöd) som vi benämner.
 • förmedla (tal/tecken/bildstöd) vad du kan använda några av våra kroppsdelar till.
 • delta i undersökningar/experiment av några av våra sinnen (syn, känsel , hörsel)
 • utöva några av de grovmotoriska grundformerna (springa, hoppa, krypa,åla, balansera,kasta/fånga studsa, rulla, klättra, hänga, stödja)
 • delta i framställandet av kroppsboken
 • delta i framställandet av "mig själv" (pappersdocka)
 • delta i lekar som knyter an till doktor/tandläkare/sjukhus.

Centralt innehåll

I arbetsområdet behandlas följande innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Fotografering och filmande.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Sång- och danslekar.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala .
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå .
 • MOT  1-9
  Rörelse Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • MOT  1-9
  Rörelse Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
 • MOT  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
 • VEU  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Du visar vad du kan genom att:

 • namnge några kroppsdelar (tal/tecken/bildstöd)
 • peka ut några kroppsdelar
 • visa/berätta vad man kan använda några av dina kroppsdelar till
 • delta i hinderbanan ute /inne
 • delta i experimenten vi gör för att utforska några av våra sinnen (hörsel/smak/känsel)
 • arbeta med appen Toca-Boca doctor
 • delta i framställandet av kroppsboken
 • delta i framställandet av "mig själv" (pappersdockan)
 • visa intresse, delta eller medverka i (dock)lekar som anknyter till doktor /sjukhus/ tandläkare med dina kompisar eller en vuxen 

I undervisningen kommer vi att:

 

 • prata om olika kroppsdelar 
 • para ihop bilder och ord  
 • låna och läsa böcker om kroppen
 • rita av oss själva i naturlig storlek, ta bilder av våra huvuden/ansikte som printas ut och sätts fast/ låna kläder hemifrån som vi kan klä våra papperskroppar med.
 • skapa en egen kroppsbok där vi med hjälp av Ipaden tar bilder av våra kroppsdelar och skriver till.
 • ha hinderbana i idrottshall och ute
 • arbeta med appen - Toca Boca doctor
 • använda oss av Pino hos doktorn (UR/bok) för att inspirera till lek
 • sjunga sånger om kroppen
 • titta på film (SLI/Ur)
 • experimenterar och uppleva olika sinnesintryck (syn, känsel, hörsel)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: