👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam och inormation, källkritik

Skapad 2016-01-14 16:08 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Vi möter allt mer information i dagens samhälle. Merparten av detta sker genom massmedierna TV, internet, radio och tidningar. Nu kommer vi att lära oss mer om massmedia och reklam och hur saker och ting hänger ihop. En viktig del när man jobbar med media och reklam är att ha ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt därför lär vi oss vad detta förhållningssätt innebär och hur man använder sig av det.
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska skaffa sig ett källkritiskt förhållningssätt. Att det alltid ska fundera över om de fakta som de hittar är rimliga och om källorna är pålitliga.

Ur Lgr11:

I läroplanen står det tydligt hur viktigt det är att eleverna görs medvetna om ett källkritiskt tänkande.

"...Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (s.9.)".

 

 

Arbetssätt och undervisning

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Titta på film
 • Träna på att googla
 • Granska reklam

Undervisning:

 •  Vi arbetar med materialet Mediasmart.
 • Vi arbetar med material ur Zick Zack Sökrummet åk 4-6, källkritik. Eleverna får ett häfte där de tränar på att ta reda på om texten är fakta/åsikt m.m.  

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få visa dina kunskaper i våra gemensamma diskussioner samt i en slutuppgift.

Tidsram

3 - 4 veckor (Mediasmart), under året (Zick Zack Sökrummet)

 

Bedömning

 

Kunskapskraven slutet av åk 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6