Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Hållbar utveckling- Sopor i retur

Skapad 2016-01-14 16:39 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 3 Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om olika material. Vilka egenskaper har materialen?

Hur kan vi sortera dem? Vad kan man återvinna och återanvända? Vart tar våra sopor vägen?

Vi kommer att arbeta med hållbar utveckling och miljöfrågor. Vilket ansvar har vi och vad kan vi göra?

Kan det som en person kallar sopor vara användbart för någon annan?

Vi kommer också att göra jämförelser mellan Sverige och andra länder.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna beskriva vad några föremål är tillverkade av och hur de kan sorteras. 
 • kunna diskutera hur vi människor kan påverka vår miljö positivt och negativt med källsortering.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • SO
  Syfte - Geografi värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Undervisningens innehåll

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva vad några föremål är tillverkade av och hur de kan sorteras.
 • diskutera hur vi människor kan påverka vår miljö positivt och negativt med källsortering.
 • i vilken utsträckning du deltar i de samtal vi har och framför vad du tycker, tänker och kan.
 • I vilken utsträckning du i ämnet bild kommer med egna idéer bidrar till att föra arbetet framåt.

Bedömningen kommer jag att göra genom att:

 • se på de skriftliga arbeten du gör under arbetets gång.
 • lyssna på dig i de samtal vi har om hur vi kan påverka vår miljö och vår sophantering.
 • titta på hur väl du genomför de praktiska övningar och aktiviteter vi gör. 
 • titta på den utvärdering du gör efter avslutat arbetsområde.

Bedömning görs i det skriftliga omdömet för respektive ämne och i bedömningsmatriser.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • SO   3
  Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: