Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam-konsumentinformation 2016

Skapad 2016-01-14 17:00 i Hovhultsskolan Uddevalla
Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Bild Svenska
Du kommer att lära dig att granska olika slags reklam bla i reklamblad, reklaminslag på TV. Du kommer lära dig att se skillnad på reklam och objektiv konsumentinformation.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga- kunna jämföra olika reklaminformation och föra resonemang om likheter och skillnader.

Kommunikativ förmåga-samtala/diskutera enkla frågor om reklam/reklaminformation

Informationshantering-sortera och sammanfatta reklaminformation

Metakognitiv förmåga- läsa och tolka olika slags reklam

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetssätt och metod

 • Vi börjar med  tankemolnet "REKLAM" och eleverna får i grupp skriva ner allt de vet och tänker på när de hör ordet reklam. Vi gör en sammanställning.
 • Vi tittar på reklamfilmer samt använder oss av mediasmart.se
 • Vi granskar olika reklamblad och diskuterar i mindre grupp vem/ vilka reklamen riktar sig till. Vi redovisar för klassen.
 • Vi tittar på/granskar olika reklamfilmer och objektiva konsumentinformationsfilmer. Vi diskuterar vad som skiljer dessa åt samt vad budskapet är.
 • Bilduppgift- Måla med pastell/vattenfärg ett reklamblad. (Göra reklam för egen produkt, vad ska eleven tänka på, vad säljer?)Granska varandras alster och ge feedback.
 • Dramaövning- Spela upp en påhittad reklam för kamraterna. (mindre grupp)

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt:

 • Genom att kolla på olika slags reklam och se hur den/det ser ut?
 • Läsa texter om reklam och reklamannonser.
 • Arbeta med EPA-metoden.
 • Titta på film om reklam.
 • Läsa böcker.
 • Söka på datorn/kolla på Tv.
 • Göra egen reklam.

 

Bedömning

 • Din förmåga att aktivt delta i grupparbeten.
 • Redovisning av de olika grupparbetena.
 • Din bildframställning- får du fram ditt budskap?
 • Din förmåga att aktivt delta i våra diskussioner.

Analysförmåga- jämföra olika reklaminformation och föra resonemang om skillnader/likheter kring deras syfte och layout. Ge förslag påförbättring.

Kommunikativ förmåga-samtala och diskutera reklam genom att ställa frågor om reklaminformation samt framföra sina egna åsikter och bemöta andras.

Informativ förmåga-Sortera och sammanfatta reklaminformation och föra resonemang om denna

Metakognitiv förmåga- läsa och tolka reklam, föra resonemang om reklam och dess påverkan på oss mottagare.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • SvA  E 6
  Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
 • SvA  E 6
  Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: