Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden – människor och liv

Skapad 2016-01-14 17:01 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Grundskola 5 Historia
För tusen år sedan existerade Sverige inte som ett enat land. De olika landskapen styrde sig själva efter egna lagar som bevarades i muntlig tradition. I samband med kristendomens införande framträdde också kungar som erkändes både i Götaland och Svealand. Sverige fick nu sina första rikskungar. Nästan alla av medeltidens människor i Norden var bönder. Många ägde egen mark medan andra arbetade på kronans, kyrkans eller adelns gårdar. De som inte var bönder bodde i städerna. Medeltiden var en otroligt händelserik period med många spännande livsöden.

Innehåll

Mål och viktiga ord

MÅL

BEGREPP

Kunna redogöra för hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.

Kunna diskutera hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och resonera om orsaker och konsekvenser.

1000-1500, bystämma, Bergslagen, kyrkor, samerna, präst, församling, söndag, gudstjänst, latin, mässa, predikan, nyheterna, ”de fattigas bibel”, himmel och helvete, katoliker, påven i Rom, kättare, tionde, relik, krucifix, dopfunt, skrud, altare, helgon, nattvard, kloster, munkar, nunnor, klosterskola, Den heliga Birgitta, uppenbarelse, Vadstena, marknader, städer, köpmän, koggar, handel, fogde, skatt, tull, hantverkare, skrå, Tyskland, borgare, borgmästare, rådmän, nattvakt, bödel, rackare, löst folk, lekare, gycklare, lepra, pest, digerdöden, mirakel, medicin, havsfrun, näcken, gengångare, skogrået, landskapslagar, ting, lagmannen, fredlös, de fyra fridslagar, landslag, stadslag, de fyra stånden, adel, präster, borgare, bönder, skatt, herredagar, riksdagar, arrende, rådsherrar, län, riddare, Hansan, Florens, Genua, Venedig

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: