Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 3 Fjordskolan 2016

Skapad 2016-01-14 18:37 i Fjordskolan Kungen Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering för arbetsområdet forntiden, år 3 Fjordskolan
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Bild
...

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Syfte

Du ska få lära dig om den tid i vår historia som kallas för forntiden - livets utveckling, senaste istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vi kommer att väva ihop ämnena so och svenska.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Konkretisering av mål

Du ska

 • känna till lite om jordens utveckling och hur den har påverkat uppkomsten av liv på jorden

 • kunna namnge samt tidsordna senaste istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern

 • kunna berätta om några spår från forntiden

 • kunna beskriva och jämföra människornas bostäder, mat, kläder, redskap, vapen och gravar under de olika tidsåldrarna under forntiden

 • kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden

 • kunna läsa och förstå enkla faktatexter och använda dig av innehållet till att svara på frågor samt skriva egna texter

 • kunna med hjälp av dina faktakunskaper skriva en text om en person som levde under en speciell tidsperiod

 • kunna göra bilder till texter

 • känna till några fornlämningar i vår bygd

Arbetssätt

Vi kommer att

 • läsa faktatexter och svara på frågor på innehållet

 • urskilja och sammanfatta relevant fakta

 • söka info med hjälp av olika källor som faktaböcker

 • diskutera kring ämnesområdet

 • se på filmer

 • skriva olika slags texter och framställa bilder

Bedömning

Din förmåga

 • att läsa och förstå texter som handlar om forntiden och använda dig av innehållet

 • att beskriva och förklara forntiden med egna ord och bilder

 • att skriva enkla texter med en läslig handstil

 • att göra bilder till olika texter

 • att vara aktiv vid genomgångar och gemensamma diskussioner.

Förmågor

Begreppslig förmåga- vad tidsbegreppen Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern innebär och vad som är utmärkande för dessa epoker. Ett antal historiska begrepp som hjälper dig att förstå epokerna.

Procedursförmåga- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Vad kan historiska källor vara, ge exempel t.ex. bilder på gamla Onsala.

Metakognitiv förmåga- Hur lär vi oss bäst om Forntiden?

Analysförmåga- Kunna jämföra livet då och nu, hitta likheter och skillnader. (Ex. material, boende, djur, gravar, redskap/vapen, bostäder, kläder, mat.)

Kommunikativ förmåga- samtalar, diskuterar och resonerar med dina klasskamrater, uttrycker egna åsikter och redovisar för andra om det du lärt dig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: