Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2016-01-14 19:39 i Ätranskolan Falkenberg
Vad händer i naturen under de olika årstiderna? Hur lever djuren och växterna i vår närmiljö under året?
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Syfte och förmågor

Innehåll

Avsnitt 1

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att observera, undersöka, jämföra, dokumentera och samtala om bland annat årstider, växter, djur och miljö. Du ska få kunskap om årstidernas olika särdrag och hur djur och växter och människor anpassar sig till dessa. 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning, vad och hur

Du ska kunna

 • årets månader,
 • årets 4 årstider,
 • berätta något om våra årstider och deras olikheter, 
 • berätta om några djur i vår närmiljö och hur de lever, 
 • namnge några vanliga svampar, djur och växter,
 • redogöra för minst en livscykel hos djur och en livscykel hos växter,
 • ge exempel på någon näringskedja,

 

Detta kommer jag bedöma genom hur du deltar i lektionsaktiviteter och diskussioner men också genom muntliga redogörelser och dokumentation, skriftligt och digitalt.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att

 • vara ute i skogen för att kunna uppleva de olika årstidernas gång och naturens växlingar. 
 • samla naturmaterial och undersöka det.
 • dokumentera med texter och bilder som vi klistrar i No-boken.
 • undersöka, samtala och föra diskussioner.
 • läsa faktatexter om djur och växter samt se på film.
 • skriva egna texter om djur och växter.
 •  illustrera och förklara enkla näringskedjor.
 • illustrera och förklara enkla livscyklar.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: