👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - H2O åk F-1

Skapad 2016-01-14 19:56 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)

Innehåll

Visa lärande

Du ska kunna
- vattnets tre former; fast, flytande och gas.
- vattnets kretslopp.
- egenskaper som gör att något flyter eller sjunker i vatten.

Mål och bedömning

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- förklara vattnets olika former och kretslopp i text och bild.
- genomföra, förklara och dokumentera enkla experiment. 
- delta i gemensamma diskussionerna om vatten.

Områdesbeskrivning

Undervisningen kommer att handla om:
- vattnets egenskaper och kretslopp med hjälp av genomgångar, filmer, sånger och böcker.
- experiment om vad som flyter, sjunker och löser sig i vatten.
- hur du dokumentera dina kunskaper i bild och text.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Bedömningsmatris i NO, åk F-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Du kan beskriva och ge exempel på vattnets tre former; fast, flytande och gas.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Du visar att du kan beskriva vattnets kretslopp.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Du visar att du kan genomföra, förklara och dokumentera enkla experiment. Klass 3: Du visar att du kan skriva en enkel faktatext om dina experiment.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Du visar att du har deltagit i gemensamma diskussionerna om vatten.
 • NO   3
 • NO   3