Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 6 HT-15/VT-16, Praktiskt musicerande och Musikskapande "Blues"

Skapad 2016-01-14 20:27 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna får i denna kurs kunskap kring bluesen som musikstil och en första introduktion i elbasspel. Vi lyssnar på och talar om bluesmusiken i USAs sydstater. Eleverna får också skriva egna blues-låtar.
Grundskola 6 Musik
Bluesen är ursprunget till dagens populärmusik, brukar man säga. Under det här arbetsområdet får du göra en djupdykning i bluesgenren. Vi lyssnar på, resonerar kring, skriver och spelar olika varianter på traditionell blues. Du får också lära dig hur en blues är uppbyggd med sin speciella ackordföljd och den första text-/melodiraden som sjungs två gånger i början av varje vers.

Innehåll

Periodens syften

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Vad gör vi under lektionerna?

Redovisning och bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionernas olika moment. 
Grupperna redovisar sin musikskapar-uppgift genom att sjunga sina blues-sånger för varandra. Då kompar grupperna varandra på gitarr med de ackord som vi har övat på under kursen. Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: