Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The London project

Skapad 2016-01-14 20:41 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Engelska
A trip to London

Innehåll

Syftet med undervisningen är att ...

Du ska lära dig mer om vad man kan göra i London, samtidigt som du utvecklar din förmåga att söka information på engelska samt uttrycka dig muntligt på engelska.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbete och utförande

Du ska göra en guidad tur i London. Du ska se på film och läsa om olika sevärdheter och platser i London, utifrån materialet ska du välja minst tre platser som du ska redovisa inför halvklassen. Du ska också skriva en kort text om de sevärdheter som du valt. Se uppgifter här nedan.

Redovisning

Du redovisar ditt arbete muntlig på tisdag i v. 4. För att tydliggöra vad du säger använder du dig av bilder, t.ex. i form av en keynote-presentation.

Uppgifter

 • The London project

Matriser

En
Engelska 4-6

Engelska 4-6

Otillräckliga kunskap
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Nivå över "Mer än godtagbara kunskaper"
Förmågan att uttrycka sig i tal
Du har svårigheter att uttrycka dig begripligt. Varierar ofta engelska och svenska ort och fraser.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt. Du får fram ditt budskap.Du kan göra enstaka förbättringar. Innehållet i din presentation är kortfattat
Eleven uttrycker sig relativt tydligt, och relativt sammanhängande och med visst flyt. Du för fram ditt budskap utan att begå fel som stör. Ditt ordförråd är varierat och du använder inte alltid de enklaste orden. Innehållet i din presentation är relativt fylligt och mestadels tydligt och genomtänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: