Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk, Kommunikation och IT lingon VT 16

Skapad 2016-01-14 20:58 i Pysslingen Förskolor Karolina Pysslingen
Förskola
...

Innehåll

Nuläge

Det finns ett stort intresse för alfabetet och för läsning och skrivning inne på avdelningen. I det här intresset inspirerar barnen varandra och använder gemensamma utrymmen i miljön för att utforska läsning och skrivning tillsammans i vardagen.

Barnen är intresserade av att föra samtal både i större och mindre grupper med både barn och pedagoger. T.ex. vid samlingar där vi berättar sagor.

Utveckling framåt

Kontinuerligt utvärdera miljön på Lingon och tillföra stoff som utmanar och inspirerar barnens intresse för språk.

Skapa en miljö och verksamhet där IT och teknik är ett naturligt inslag.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Målkriterier

På Lingon ska man känna att det finns en språklig medvetenhet och att språket är ett verktyg som fördjupar barnens lärande.

Man ska se en miljö och organisation som gynnar språkliga möten.

Lärplattor har en naturlig plats i miljön och används som ett verktyg för barnens lärande.

Aktiviteter

Fortsätta organisera för samtal och aktiviteter i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att göra sin röst hörd.

Läsa böcker och föra samtal om dessa i större och mindre grupper. T.ex. under samlingarna.

Lärplattorna placeras centralt på avdelningen. Barnen uppmuntras att dokumentera sina lekar med dem. Bilderna används sedan som diskussionsmaterial tillsammans med pedagog.

Utvärdering

Planen används kontinuerligt av Lingons pedagoger på avdelningsmöten under vårterminen och utvärderas senare i Juni.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: